Sigismundus | 500 – koncert zespołu Floripari [foto]

Koncert odbył się 4 września 2020 roku w dawnym Pałacu Biskupim w Kielcach. Zespół Floripari – Muzycy Wawelscy wraz ze Scholą Cantorum Kielcensis zabrali nas w niezwykłą podróż na dwór ostatniego Jagiellona. Ilustrowana tańcem i elementami teatralnymi opowieść muzyczna pozwoliła nam uczestniczyć w koronacji króla, w balu na jego dworze, towarzyszyliśmy mu w zakochaniu w Barbarze Radziwiłłównie, ale także w doświadczeniu rozpaczy przy jej odchodzeniu. Program zakończyła pieśń Anny Jagiellonki po śmierci brata oraz psalmy w opracowaniach, które towarzyszyły Zygmuntowi Augustowi przez całe jego życie.

Fot. Paweł Januchta (zobacz FB artysty)

Fot. Izabela Bajda (zobacz FB, Instagram lub blog artystki)