Koncert Clamaverunt Iusti i Marka Toporowskiego [foto]

Pierwszą edycję naszego Festiwalu zakończył wieczór modlitwy muzyką gregoriańską i przedgregoriańską. Schola Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti prowadzona przez Michała Sławeckiego prowadziła śpiew podczas Mszy Świętej w katedrze kieleckiej, celebrowanej w obecności biskupa Jana Piotrowskiego. Po liturgii nasi goście wykonali koncert złożony z utworów różnych tradycji chorałowych, z których zrodził się później chorał gregoriański, zaprezentowali również utwory polifoniczne z początków kształtowania się tej formy muzyki liturgicznej. Bardzo ciekawe były w tej prezentacji utwory pokazujące wkład naszego regionu: kompozycje powstałe w środowisku benedyktynek z Sandomierza. Stanowiący medytację koncert skomponowany był jako przeplatanie się śpiewu scholi z muzyką organową. Prof. Marek Toporowski, wybitny klawesynista i organista, wykonywał improwizacje gregoriańskie oraz fragmenty XVII-wiecznych, wyrosłych z ducha chorału, mszy organowych Francoisa Couperina.

Fot. Paweł Januchta (zobacz FB artysty)

Fot. Izabela Bajda (zobacz FB, Instagram lub blog artystki)