Koncert na 2 klawesyny (Dawny Pałac Biskupów)

KONCERT NA 2 KLAWESYNY, Martin Gester i Aline Zylberajch–Gester
– jedni z najwybitniejszych wykonawców i pedagogów klawesynu
w Europie. Koncert poprzedzony warsztatami pod ich kierunkiem dla
uczniów i melomanów.
– Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach.

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube Mid Europe Early Music Festival / Pierwsze Świętokrzyskie Dni Muzyki Dawnej (www.facebook.com/SwietokrzyskieDniMuzykiDawnej)