Floripari z towarzyszeniem Scholi Cantorum Kielcensis (Dawny Pałac Biskupów)

Floripari – Muzycy Wawelscy i Schola Cantorum Kielcensis
Program: Sigismundus 500 – muzyka i taniec na dworach Jagiellonów.
Instrumenty i stroje renesansowe, pary taneczne.
– Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach.

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube Mid Europe Early Music Festival / Pierwsze Świętokrzyskie Dni Muzyki Dawnej (www.facebook.com/SwietokrzyskieDniMuzykiDawnej)