The Hartig Ensemble

Balet barokowy z Pragi –  The Hartig Ensemble

Program : Il Ballo delle ingrate Claudio Monteverdiego