Sigismundus | 500

Sigismundus | 500
04.09.2020 – piątek – godz. 18.00
Floripari | Muzycy Wawelscy
Miejsce: Dawny Pałac Biskupów Krakowskich

Ze względu na ograniczenia epidemiologiczne na koncert
obowiązują wejściówki (do pobrania w kasie muzeum). Przypominamy o obostrzeniach: obowiązek zachowania dystansu i noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust.
Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube Mid Europe Early Music Festival / Pierwsze Świętokrzyskie Dni Muzyki Dawnej (www.facebook.com/SwietokrzyskieDniMuzykiDawnej)

Rex amatus, Rex amandi
Perły Złotego Wieku

„Polacy mają takiego króla, jakiego Platon, Arystoteles, Ksenofont oraz cały zastęp filozofów i prawodawców wyobrażali sobie jako władcę doskonałego i jakiego pragnie natura i sam Bóg.”
Wawrzyniec Goślicki, De optimo senatore (1568)

Program stworzony z okazji 500. rocznicy urodzin Zygmunta Augusta (1520). Koncert jest muzyczną opowieścią o życiu i dokonaniach polskiego króla i wielkiego księcia litewskiego, którego panowanie zapisało się złotymi zgłoskami w historii Polski. Wojny i polityka, szeroki mecenat artystyczny, dworskie uroczystości i zabawy oraz słynna historia miłosna Zygmunta i Barbary Radziwiłłówny i związane z nią, owiane tajemnicą perły królowej – wszystko to tworzy kanwę koncertu będącego mariażem muzyki, tańca i słowa.

Schola Cantorum Kielcensis – kameralny zespół wokalno-instrumentalny działający przy Bazylice Katedralnej w Kielcach. Wykonuje śpiew gregoriański, monodię i polifonię sakralną, promuje muzykę dawną i grę na cytrze, klawesynie i instrumentach dawnych. Zespół prowadzi działalność liturgiczną i koncertową. Jego koncerty są zaproszeniem do wejścia w sferę doświadczenia duchowego.

Koncert składa się z trzech odsłon:

1. Sprawy świata

2. Miłość

3. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam

Repertuar:

Mistrzowie polskiego renesansu i kompozytorzy zagraniczni, których muzykę wykonywano na dworze Jagiellonów w okresie panowania Zygmunta Augusta (wybór m.in. na podstawie inwentarza dzieł muzycznych w bibliotece Jerzego Jasińczyca, magistra wawelskiej kapeli śpiewaczej) – wśród nich Wacław z Szamotuł, Valentinus Bakfark, Jakub Polak, Cyprian Bazylik, Mikołaj Gomółka, Cipriano de Rore, Adrian Willaert, utwory z Krakowskiej Tabulatury Lutniowej, tańce z Tabulatury Jana z Lublina oraz kompozycje anonimowe, m.in. Pienie o electii krala polskiego Sigmunta wtorego Augusta pirwego, Pieśń o weselu najjaśniejszego króla Zygmunta II Augusta, Napis nad grobem zacnej Królowej Barbary Radziwiłłówny.

Zespół powstał w 1994 roku. Jednym z jego współzałożycieli jest Aleksand-er Tomczyk, który do dzisiejszego dnia pełni rolę kierownika artystycznego i stanowi oś zespołu. Ideą muzyków jest przybliżanie i prezentowanie polskiej, dawnej sztuki muzycznej. Zespół wykonuje muzykę na instrumentach histo-rycznych z uwzględnieniem dawnych technik wykonawczych, jak również w duchu licentia poetica, czego wyrazem są interpretacje inspirowane muzyką ludową lub orientalną. Od początku swojej działalności FLORIPARI bardzo akty-wnie koncertuje w kraju i za granicą.Przeszło 20 lat temu zespół związał swoją działalność z Zamkiem Królewskim na Wawelu, przywracając tradycje muzyczne dworu królewskiego i muzycznych kapel sprzed wieków. Będąc muzyczną wizytówką tego szczególnego miejsca, zespół występował dla wielu ważnych osobistości i koronowanych głów składających wizyty na wawelskim wzgórzu, m.in.: prezydenta Portugalii, króla Malezji, królowej Szwecji, przedstawicieli NATO, rządu Norwegii, księcia Monako i innych.Promując polską kulturę, artyści odbyli wiele zagranicznych tras koncertowych. Działania FLORIPARI były wielokrotnie wspierane przez Instytut Adama Mickiewicza – jedną z głównych instytucji promujących rodzimą kulturę na świecie.

W ostatnich latach dużą wagę w historii zespołu miały występy na: Blackwood River Chamber Festiwal (Australia Zachodnia, 2012), 51. Międzynarodowym Festi-walu w Łańcucie (2012), Stour Festival of Music (Anglia, 2010), a także na Festiwalu Kolory Polski, Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Dawnej Ars Antiqua Europae In Via Gothica (Słowacja), XVIII Festiwalu Muzyki Dawnej na Zamku Królewskim w Warszawie, Festivalul de Muzica Veche (Bukareszt), Festiwalu Muzyki Niezwykłej (Kraków, 2017) oraz koncerty podczas gali Nagrody Pro Publico Bono (Rzym, Kraków) i w ramach obchodów Europejskiego Miasta Kultury w Wilnie.Artyści uczestniczyli w licznych kursach interpretacji muzyki dawnej. Szczególną wagę miały stypendia prestiżowej DISS Dartington oraz The Da-vid Reichenberg Trust w Anglii (1993-1995) i wiążące się z nimi kontakty z artystami takiej miary jak Paul Goodwin, Emma Kirkby czy Anthony Rooley. Od tamtej pory skład zespołu ewoluował, instrumentarium znacznie się poszerzyło, a poszczególni muzycy nie zaprzestają starań i niestrudzenie szlifują swoje umiejętności.Muzycy Wawelscy dokonali wielu nagrań. Na szczególną uwagę zasługują: płyta „Kędykolwiek teraz jesteś. Liryka miłosna dworów europejskich XVI i XVII w.” (1995), płyta „Auditum de coelis. Jasnogórskie muzykalia”, która inicjuje cykl prezentujący nieznaną polską muzykę dawną (2001), „Jasnogórska Muzyka na Boże Narodzenie” (2005) oraz „Muzyczne Pocztówki z dawnej Polski” (2012). Rok 2016 zaowocował płytą-śpiewnikiem z „Cantigas de Santa Maria”, które po raz pierwszy zostały wykonane w języku polskim.

Muzycy FLORIPARI od lat zajmują się pracami badawczymi nad nieznanymi polskimi muzykaliami dawnych wieków. Od 2006 roku zespół współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Rakowskiej oraz Zespołem Pałacowym w Kurozwękach. Bada i wykonuje muzyczną spuściznę Braci Polskich i Kapeli Ra-kowskiej. Owocem są coroczne koncerty w cyklu „Muzyczne perły dawnego Ra-kowa” oraz nagrania płytowe.Istotnym wymiarem aktywności FLORIPARI jest działalność edukacyjna. Zespół bierze udział w koncertach dla najmłodszych, grając i opowiadając o historii Pol-ski i kulturze dawnych wieków – instrumentach, obyczajach i modzie. FLORIPARI ma na swoim koncie występy dla dzieci m.in. w Filharmonii Narodowej i Teatrze Wielkim Operze Narodowej (Szalone Dni Muzyki, 2016) oraz współpracę z Działem Edukacji Filharmonii Krakowskiej.

Categories: EMF